รับผลิต มาสคอต <Mascot>

 การทำมาสคอตเอาไว้สร้างภาพลักษณ์ให้กับ

 สินค้าหรือบริษัท เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

 เพราะมาสคอตที่ออกมาเดินตามงานอีเว้นท์

 ต่างๆ สามารถทำให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปสามารถ

 จดจำตัวสินค้าได้ดีทีเดียว และเรายังใส่ใจ

 ในความต้องการของลูกค้า ให้เราเป็น

 ส่วนหนึ่ง ในงานของคุณซิครับ


เช่าชุด มาสคอต <Mascot>

  หากต้องการใช้ชุดมาสคอต เป็นบางครั้ง

  ท่านสามารถเช่าชุดเพื่อความบังเทิงส่วนตัว

  หรือเช่าเพื่อใช้ในองค์กร ปีละ 1-2 ครั้ง

  การเช่าชุดมาสคอตเป็นความสะดวกรวดเร็ว

  อีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ต้องเก็บรักษา ไม่ต้อง

  ทำความสะอาด เราพร้อมจะบริการท่าน

  ด้วยมาสคอตน่ารักๆ และสะอาด ให้ท่าน

  เลือกตามใจชอบ


ชุดมาสคอต <Mascot> สำเร็จรูป

  เรามีชุดมาสคอตป้ายแดง ที่ทำสำเร็จรูปไว้

  สำหรับท่าน ที่ต้องการงานที่ต้องการใช้

  งานเร่งด่วนหรือหากท่านต้องการเปลี่ยน

  สีหัวใหม่ เปลี่ยนชุดใหม่ ตัดชุดเพิ่ม

  เราสามารถจัดการให้ท่านได้


พนักงานใส่ชุดมาสคอต <Mascot>

  ทุกคนได้รับการฝึกการใช้งานชุดมาอย่างดี

  วิธีการเดิน การเล่น ถ่ายรูปกับลูกค้าอย่าง

  มืออาชีพ


ซ่อมชุด ซักชุด มาสคอต<Mascot>

  หัวมาสคอตมีน้ำหนักมากเกินไป ขนสัตว์

  หลุดร่วงหรือจับตัวกันเป็นก้อน บุผ้าขนสัตว์

  ตัดชุดใหม่ งานเล็ก งานใหญ่ เราสามารถ

  ซ่อมให้ได้ และเรายังรับทำความสะอาด

  ชุดมาสคอตขนสัตว์ ผ้าโซล่อน ถุงมือ

  พร้อมส่งท่านถีงที่


บริการให้เช่าชุดมาสคอต <Mascot>

     การเช่าชุดมาสคอตเป็นความสะดวกรวดเร็วอีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ต้องเก็บรักษา ไม่ต้อง
ทำความสะอาด เราพร้อมให้บริการท่านด้วยมาสคอตน่ารักๆ สะอาด สภาพดีทุกตัว มีแบบ
ให้เลือกตามใจชอบ

ขั้นตอนการเช่ามาสคอต

     1. สถานที่จัดส่งชุด จะต้องไม่เกิน 20 กิโลเมตร (เริ่มต้นจากบางบัวทอง)

     2. วันจัดส่งชุดและรับชุดกลับ จะต้องเป็นภายในวันเดียวกัน

     3. เวลาส่งชุดและรับชุดกลับ จะต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 10.00 - 18.00 น.
         (นอกเหนือเวลาจากนี้ลูกค้าจะต้องไปรับ-ส่งชุดเอง)

     4. ในวันส่งชุดรบกวนขอบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่จัดส่งชุดได้กรอกข้อมูล
         ไว้เป็นหลักฐานการเช่าชุด

     5. โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนจัดส่ง 1 วัน เป็นอย่างน้อย

คุณระฟ้า นุ่มฤทธิ์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางบัวทอง
เลขที่บัญชี 352-211978-1

คุณภวัต พสิษฐ์สกุล ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยคาร์ฟูร์รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี 067-0-004712

หมายเหตุ

1. จากเวลานัดหมาย ทางเราสามารถรอลูกค้าไม่ได้เกิน 30 นาที หากเกินจากนี้
ทางเราจะต้องขออนุญาตนำชุดกลับ และลูกค้าไม่สามารถรับเงินคืนได้

2. ราคาดังกล่าวนี้ ไม่รวมภาษี หัก ณ.ที่จ่าย3% ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกภาษีแทน และขอใบหักภาษีให้ทางเราด้วย

3. กรุณาแจ้งล่วงหน้าหากลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นประกอบ

แบบชุดมาสคอต <Mascot> ให้เช่า

::::  หน้า  1 |  2   ::::

คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่ | ดับเบิ้ลคลิก ที่ภาพเมื่อต้องการปิดภาพขนาดใหญ่

คลิกที่ชื่อภาพ เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพ