- รับผลิต มาสคอต <Mascot>

  การทำมาสคอตเอาไว้สร้างภาพลักษณ์สินค้า

  หรือบริษัท เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะ

  มาสคอตที่ออกมาเดินตามงานอีเว้นท์ต่างๆ

  สามารถทำให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปสามารถจดจำ

  ตัวสินค้าได้ดีทีเดียว และเรายังใส่ใจในความ

  ต้องการของลูกค้า ให้เราเป็นส่วนหนึ่งใน

  ในงานของคุณซิครับ

- เช่าชุด มาสคอต <Mascot>

  หากต้องการใช้ชุดมาสคอต เป็นบางครั้ง

  ท่านสามารถเช่าชุดเพื่อความบังเทิงส่วนตัว

  หรือเช่าเพื่อใช้ในองค์กร ปีละ 1-2 ครั้ง

  การเช่าชุดมาสคอตเป็นความสะดวกรวดเร็ว

  อีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ต้องเก็บรักษา ไม่ต้อง

  ทำความสะอาด เราพร้อมจะบริการท่าน

  ด้วยมาสคอตน่ารักๆ และสะอาด ให้ท่าน

  เลือกตามใจชอบ

- ชุดมาสคอต <Mascot> สำเร็จรูป

  เรามีชุดมาสคอตป้ายแดง ที่ทำสำเร็จรูปไว้

  สำหรับท่าน ที่ต้องการงานที่ต้องการใช้

  งานเร่งด่วนหรือหากท่านต้องการเปลี่ยน

  สีหัวใหม่ เปลี่ยนชุดใหม่ ตัดชุดเพิ่ม

  เราสามารถจัดการให้ท่านได้

- พนักงานใส่ชุดมาสคอต <Mascot>

  ทุกคนได้รับการฝึกการใช้งานชุดมาอย่างดี

  วิธีการเดิน การเล่น ถ่ายรูปกับลูกค้าอย่าง

  มืออาชีพ

- ซ่อมชุด ซักชุด มาสคอต <Mascot>

  หัวมาสคอตมีน้ำหนักมากเกินไป ขนสัตว์

  หลุดร่วงหรือจับตัวกันเป็นก้อน บุผ้าขนสัตว์

  ตัดชุดใหม่ งานเล็ก งานใหญ่ เราสามารถ

  ซ่อมให้ได้ และเรายังรับทำความสะอาด

  ชุดมาสคอตขนสัตว์ ผ้าโซล่อน ถุงมือ

  พร้อมส่งท่านถีงที่

::: แก้ไข มาสคอต (Mascot) ให้กับลูกค้าธ.ไทยพาณิชย์ :::

สั่งทำ แมสคอต

สั่งทำ แมสคอต

สั่งทำ แมสคอต

สั่งทำ แมสคอต

สั่งทำ แมสคอต